Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom ČR, ktorým bol zaslaný platobný výmer na daň z nehnuteľností a komunálny odpad, že tento poplatok môžu uhradiť priamo do pokladne obce alebo na účet Obce Klokočov.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 1222 6322
BIC: SUBASKBX
IČO: 00314048
VS: číslo domu / 2011

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark