Nástroje pre uľahčenie prístupu

S príchodom obdobia jari každoročne dochádza k zvýšenému  nebezpečenstvu vzniku a počtu požiarov.
Z vykonanej štatistiky vyplýva,  že v roku 2010 vzniklo na Kysuciach celkom 48 požiarov na území lesa a požiarov súvisiacich s vypaľovaním trávnatých porastov s priamou škodou 34 095 €  Najčastejšími príčinami týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy, suchých porastov, zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie zbytkov drevnej hmoty a odpadu.
Z analýzy požiarovosti za posledných 10 rokov vzniká najviac požiarov tohto druhu v mesiacoch marec, apríl, júl a august. Vznik požiaru v tomto období  zvyšujú klimatické faktory ako sucho, teplo, vietor, ale aj stav vegetácie a  aktivity človeka.   
Dôrazne upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypaľovania trávy, kríkov a stromov, na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, zakladanie ohňov v priestoroch a miestach,  kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
Pre právnické a podnikajúce fyzické osoby vydáva Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru písomný súhlas so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve podľa § 8 písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri porušení povinností ustanovených v tomto zákone môže OR HaZZ podľa § 59 ods. 2  uložiť  pokutu do výšky sumy 16 596 €.

pdf

215,94 kb   

CELÝ LIST OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V ČADCI

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark