Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vážení spoluobčania môžete si pozrieť, aké boli náklady na vývoz komunálneho odpadu v roku 2010. Predpis platieb, ktoré obec vyrubila občanom je 37916,01 Euro, čo činí 32% a skutočné náklady na vývoz, ktoré sú podložené faktúrami TKO Semeteš sú v sume 80 633,65 Euro, čiže 68 %.  Z uvedeného si môžete všimnúť, že obec v roku 2010 doplatila z vlastného rozpočtu 42717,64 Euro /1.286.911,6 Sk/. I napriek tomuto hrôzostrašnému číslu, obec pre rok 2011 nenavýšila poplatok za komunálny odpad, ktorý je vyrubený na občana v sume 14,60 Euro.
Možno ste nevedeli, koľko stojí vývoz jednej popolnice, či kontajnera, pre informovanosť Vám prinášame nasledovný prehľad:

Celý článok . . .

Náklady na vývoz komunálneho odpadu za rok 2010 podľa jednotlivých mesiacov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark