Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že si môžu podať  žiadosť na Enviromentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011 na projekt: „ Inštalácia nových zariadení na prípravu tepla a tepelnej úžitkovej vody využívajúcich biomasu, inštalácia tepelných čerpadiel alebo solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy.”
 Podrobnejšie informácie k žiadosti, ako i žiadosť a postup na vypracovanie žiadosti  nájdete na stránke www.envirofond.sk   »  podpora  »  zelená investičná schéma  »  ZIS / 2.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark