Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov eviduje nedoplatky na úseku poplatkov za zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu od roku 2002, kedy sme zaviedli zvoz  podľa zákona.

Predkladám Vám prehľad podľa jednotlivých rokoch

 • Rok 2002
  V tomto roku evidujeme  nedoplatky vo výške 107,75 €    /3 246,- Sk/
  Všetky sú podané na exekučné vymáhanie - 8 podaní.
 •  Rok 2003
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 175,93 €   /5 300,- Sk/
  Všetky sú podané na exekučné vymáhanie - 9 podaní.
 • Rok 2004
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 480,96 €  /14 489,50 Sk/
  Podané na exekučné vymáhanie - 14 podaní.
 • Rok 2005
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 457,35 €  /13 778,- Sk/
  Podané na exekučné vymáhanie - 19 podaní.
 • Rok 2006
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 806,81 €  /24 306,- Sk/
  Podané na exekučné vymáhanie - 21 podaní.
 • Rok 2007
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 1066,42 € /32 127,- Sk/
  Podané exekučné vymáhanie - 23 podaní.
 • Rok 2008
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 1776,37 €  /53 515,- Sk/
  Podané na exekučné vymáhanie - 14 podaní.
 • Rok 2009
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 2 011,16 €  /60 588,- Sk/
  Podané na exekučné vymáhanie - 1 žiadosť.
  Ostatné materiály sa pripravujú na exekútorské vymáhanie.

 • Predpis na rok 2009 33 194,00 €   /1 000 002,-  Sk/
 • Platby za b. r.  31 182,84 €   /939 414,- Sk/ 
 • Vývoz za rok 2009 82 536,71 € /2 486 501,- Sk/ 
 • Obec doplatila  49 342,72 € /1 486 499 Sk/

Pre porovnanie za rok 2008 predpis 1 087 789 Sk a vývoz 1 569 017,- Sk (obec doplatila 481 228,-Sk a v roku 2009 o 1 005 271 Sk viac ako v roku 2008) . Z toho vyplýva, že v obci sa veľmi zvýšila produkcia kom. odpadu.

 • Obec Klokočov upozorňuje občanov prostredníctvom rozhlasu, obecným listom a taktiež aj osobnou návštevou občanov, ktorí majú nedoplatok .
  Niektorí občania tento poplatok nezaplatili nedopatrením, ale v niektorých prípadoch sa jedná o neplatičov od začiatku tohto poplatku.
 • Obec vykonala opatrenie – vymáha nedoplatky  prostredníctvom Exekútorského úradu.  Celkom bolo podaných 23 žiadosti na vymáhanie, pričom u jedného poplatníka sa jednalo o nedoplatok za viac rokov.   Vymožené boli doposiaľ  2 žiadosti. Taktiež  pokračujeme vo vymáhaní  nedoplatkov od jednotlivých neplatičov.
 • Ďalej chcem poukázať, že vývoz kontajnerov v lokalite dostupnej je veľmi častý, občania s trvalým pobytom blízko takýchto kontajnerov poukazujú na to, že do týchto nádob sa odpady dovážajú z iného okolia. Áno môže to byť aj pravda, ale keď jeden týždeň kontajner sa vyvezie a za dva dni je skoro plný  odpadom, ktorý do kontajnera nepatrí je to na zamyslenie , ....
 • Postupne je potrebné upozorňovať, učiť, radiť, dohovárať a začať hlavne u deti a mládeže v školách, krúžkoch ako i v domácnostiach.

V roku 2009 cena vývozu 110 l nádoby – 2,82 € (84,95Sk). Občan zaplatil 12,04 € za 32 vývozov (90,24 €). Rozdiel v cene doplatila obec. V roku 2010 firma T+T Žilina zvýšila cenu skladočného na skládke v Považskom Chlmci z 35,99 € (1084,27 Sk) na 55,48 € (1671,39 Sk) tj. o 19,48 € (587,12 Sk) o 54 %. Obec Klokočov zvýšila cenu odpadu o 0,20 Sk denne tj. 73,- Sk ročne  - 2,42 €.

Občania Klokočova majú zadarmo zvoz plastov, kovu skla 12 krát ročne, 2 krát ročne zvoz veľkoobjemového odpadu.  Odvoz v obci zabezpečuje „združenie TKO Semeteš „ (jedná sa o neziskové združenie obci Mikroregiónu Kysúc). Obec Klokočov vyprodukovala najviac odpadu na obyvateľa za rok 2009:  262,57 kg (ročne 645,66 t) napr. Korňa 218,49 kg na obyv., Makov 216,79 kg, Turzovka 180,98 kg, Vysoká n/Kys. 133,65 kg, Olešná 130,17 kg, ....

Je potrebné hodnotiť, či budeme túto službu dotovať, ako to robíme celé roky alebo túto službu by mal zaplatiť občan, ktorý túto službu využíva. Je to síce veľmi ťažko pretože naša obec je rozsiahla a veľkoobjemový kontajner je pre oblasť kde je viac používateľov. Ako už vyplynulo z prieskumu, ktorý sme spracovali v auguste, každý kontajner v obci bol stratový. Keby sa vyvážal iba toľko krát koľko občania zaplatia, podľa toho by sa kontajneri prestali vyvážať už v mesiaci jún a kde by končil odpad?

Odnieslo by si to životné prostredie v našej obci, pretože niektorí naši spoluobčania robia tak, čo nie je v mojej záhrade to sa ma netýka a čo je za záhradou to sa má netýka. Preto vážení spoluobčania zamyslime sa ako zhodnotiť lepšie odpad a využiť separovaný zber podľa zvozového kalendára a tým prispieť  zhodnoteniu odpadov a k ušetreniu finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť využité ináč (napr. oprava ciest, verejné osvetlenie, rozhlas a iné). Obec Klokočov vyzýva  občanov aby dôsledne separovali odpad a tým zmenšili náklady na vývoz a zneškodňovanie odpadov, udržiavali čistotu a poriadok okolo kontajnerov. Je to vizitka občanov tej lokality kde je kontajner umiestnený a nie obecného úradu.

Koniarová Anna

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark