Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vážení spoluobčania!

Obecný úrad Klokočov vyzýva občanov, ktorí  nezaplatili poplatok za komunálny odpad, poplatok za odber vody ako i poplatok za daň z nehnuteľnosti v predošlých rokoch,  aby tento dlh uhradili ihneď. Obec postupuje tieto nedoplatky za predchádzajúce roky na  exekučne vymáhanie .
Upozorňujeme občanov, že exekučné poplatky sú väčšie ako nedoplatok voči obci, preto uhraďte tento dlh ihneď. Nedoplatky môžu občania uhradiť priamo do pokladne obecného úradu na prízemí  v kancelárií prvého kontaktu.

Koniarová Anna, úsek poplatkov
Ing. Gajdičiarová Veronika , úsek dani z nehnuteľnosti

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark