Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfZáverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 577.12 KB

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa 03.04.2023
Záverečný účet schválený na OZ dňa: 26.04.2023 uznesením č. 76/2023

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark