Nástroje pre uľahčenie prístupu

 Schválený záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021    258.12 KB

Záverečný účet schválený na OZ dňa: 23.06.2022 uznesením č. 521/2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark