Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfRozpočtové opatrenie č. 4/2021 392.13 KB

Schválené na OZ dňa: 3.9.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.9.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark