Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020    236.53 KB

Záverečný účet schválený na OZ dňa: 28.06.2021 uznesením č. 370/2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark