Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfProgramový rozpočet obce Klokočov 2021-2023    120,804 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 300/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark