Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfDodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – Prípady hodné osobitného zreteľa     41,683 kb

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 26.06.2020 uznesením č. 250/2020.

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark