Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf  Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov   37,101 kb

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 12.12.2019 uznesením č. 209/2019

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia

Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ostávajú nezmenené

Zverejnené dňa: 13.12.2019

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark