Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

835,731 kb  
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2019-2024 OBEC KLOKOČOV

Komunitný plán sociálnych služieb obce Klokočov na roky 2019 – 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.2.2019 uznesením č. 61/2019.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark