Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce č.   /2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov    76,675 kb

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 25.11.2020
Ukončenie pripomienkového konania: 07.12.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark