Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

32,779 kb
NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLOKOČOV č.6/2016
O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  10.11.2016

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark