Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf
111,509 kb
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2016 - 2018
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 09.03.2016

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark