Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, veľmi pekne ďakuje Mgr. Jane Tudíkovej z Vrchpredmiera za darovanie kníh, brožúr a časopisov do Obecnej knižnice Klokočov. Naša spoluobčianka darovala knihy, brožúry a časopisy vo veľmi dobrom stave, čím sa obohatil knižný fond a čitatelia si budú môcť i vďaka štedrej darkyni  zvýšiť svoju informovanosť.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark