Nástroje pre uľahčenie prístupu

Uverejňujeme list - Informácia o nákladoch na prepravu a zneškodnenie obsahu žúmp od obyvateľstva.V liste je porovnanie výhodnosti vypúšťania kanalizačnou prípojkou a zneškodnenia odpadu zo žúmp od p. Štefana Truchleho, vedúceho RPS Čadca.

Sample Image List vo formáte .pdf nájdete tu

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark