Nástroje pre uľahčenie prístupu

nove knihy kniznica klokocov 001V roku 2022 obec Klokočov podala na Fond na podporu umenia projekt s názvom „S dobrou knihou odhoď stres“. Zámerom projektu bolo nadviazať na systematické doplnenie Obecnej knižnice Klokočov novými knižnými titulmi v oblasti beletrie – krásnej a náučnej literatúry od slovenských a zahraničných autorov, pre všetky vekové kategórie.

Projekt bol úspešný a Obec Klokočov získala na nákup kníh dotáciu vo výške 1500 €. Z dotácie bolo do obecnej knižnice zakúpených 152 hodnotných knižných titulov od slovenských aj zahraničných autorov pre deti aj dospelých.
Z pridelenej sumy 1 500 € bolo 20% vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia. Obec sa podieľala na projekt 10% spoluúčasťou, z ktorej zakúpila ďalších 15 knižných titulov.

Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu – kúpu knižničného fondu. Knižničný fond v Obecnej knižnici Klokočov bol doplnený hodnotnými knihami z oblasti náučnej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.

fpu logo

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark