Nástroje pre uľahčenie prístupu

fpu logoV roku 2021 obec Klokočov podala na Fond na podporu umenia projekt s názvom „Pútavou knihou k relaxu duše“. Zámerom projektu bolo nadviazať na systematické doplnenie Obecnej knižnice Klokočov novými knižnými titulmi v oblasti beletrie – krásnej a náučnej literatúry od slovenských a zahraničných autorov, pre všetky vekové kategórie. Projekt bol úspešný a vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 1000 €, bolo do Obecnej knižnice Klokočov zakúpených 122 hodnotných knižných titulov od slovenských aj zahraničných autorov pre deti aj dospelých.

Z pridelenej sumy 1 000 € bolo 20% vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia.

Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu – kúpu knižničného fondu. Knižničný fond v Obecnej knižnici Klokočov bol doplnený hodnotnými knihami z oblasti náučnej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Na projekte sa podieľala obec Klokočov 10% spoluúčasťou.

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark