Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznamVážení občania Klokočova,

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2021-2027. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

Vypĺňať dotazník môžu záujemcovia do 23. mája 2021. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na účely spracovania rozvojovej stratégie obce Klokočov.

Ďakujeme vopred za Vašu ochotu a čas, ktorý venujete dotazníku.

Vyplniť dotazník!

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark