Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov, ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „ zákona“) dňa 30.10. 2020 zverejňuje Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: "Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja", obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj.
Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-dopravnej-obsluznosti-zilinskeho-samospravneho-kraja


Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Je potrebné sa vopred dohodnúť na č. t. 041/4358110, kl. 17 alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Písomné stanovisko môžu občania doručiť Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od zverejnenia oznámenia.

pdfOznámenie o strategickom dokumente „Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“ podľa Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  952,574 kb

Zverejnené: 30.10.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark