Nástroje pre uľahčenie prístupu

erb obceNarodených v roku 2017: 20 detí
Zomretých v obcí Klokočov v roku 2017: 41 ľudí


Prihlásených na pobyt v roku 2017: 39 obyvateľov
Odhlásených z pobytu v roku 2017: 35 obyvateľov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark