Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznamNa základe vznikajúcich problémov pri vysypávaní nádob s odpadom TKO Semeteš upozorňuje na tieto skutočnosti:


-
 do nádoby pred zberom nesypať žeravý  popol – nádoba nebude odvezená
- v zimnom období nesypať žeravý popol do nádoby a nezalievať vodou – zmrzne a nedá sa vysypať
- odpad z kuchyne, plienky detské i pre dospelých vkladať do vriec na odpad – ináč primrznú na nádobu a nedajú sa vysypať – to sa týka aj mokrého papiera a pod.
- nestláčať do nádoby kartónový papier, drobné haluzie zo stromov, špinavú fóliu – nádoba sa nedá vysypať
Popolnice musia byť uzatvorené aby do nich napr. nenapršalo a odpad potom neprimrzol. Je treba ukladať odpad do nádob tak, aby ho bolo možné vyklopiť. Búchaním po nádobe môže dôjsť k jej poškodeniu a na vybíjanie odpadu z nádoby nemajú pracovníci zberu dostatok času.
Združenie TKO Semeteš upozorňuje na to, že v takýchto prípadoch bude z celkom nevysypanej nádoby žetón odobratý, nakoľko manipulácia s nádobou bola vykonaná a nie z viny pracovníkov TKO Semeteš nádoba nebola celkom vyprázdnená.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark