Nástroje pre uľahčenie prístupu

KARPATSKÝ REDYK „TRANSHUMANCE 2013“ je projekt tradičního putování s ovcemi v počtu 300 kusů po hřebenech Karpat. Je organizován pro uctění putujících valašských pastevců v předcházejících generacích, kteří postupně osídlili hory a přispěli ke vzniku společné horské pastevecké kultury spojující obyvatelstvo Karpat.
Na celé trase jsou redyku nápomocni ti, kteří mají něco společného s ovcemi a horským hospodařením. Na úseku od Malého Polomu po Martiňák to je JZD.
CÍLEM REDYKU „TRANSHUMANCE 2013“:
mezinárodní setkání obyvatel, kteří žijí a pracují v Karpatech, mají vztah ke společnému kulturnímu základu a jejich integrace. Možnost poznání podobného kulturního bohatství zdejšího lidu, taktéž bohatství a jedinečnost  karpatské přírody a možnost rozvoje horských oblastí.

Doba trvání KARPATSKÉHO REDYKU: 11.květen - 14. září 2013
Trasa:
cca 1400 km – průchod horskými oblastmi karpatských států trasou přes: Transylvánii – Maramureš (Rumunsko), Podkarpatská Rus a Huculsko (Ukrajina), Podkarpatsko – Malopolsko – Těšínské Bezkydy (Polsko a ČR) -  Morava (od Konečné) - Slovensko a Valašsko (ČR).


Trasa redyku po Bezkydech má být následující, tj. místo, kam redyk ten den dorazí a bude nocovat:
24.8.-29.8. Koniaków (jarmark)
30.8.- 3.9. Košařiska – (gorolské oslavy 31.8.-1.9.)
4.9. Bílý kříž
5-6.9. Gruň
7.9. Konečná
8.9. Bobek
9.9. Bumbalka
10.9.Hlavatá
11.9. Martiňák
12.9. Pustevny
14.9. Rožnov

pdf
562,966 kb  

KARPATSKÝ REDYK „TRANSHUMANCE 2013“

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark