Nástroje pre uľahčenie prístupu

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje poďakovať všetkým vlastníkom nehnuteľností, ktorí pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je najekologickejší a najlacnejší spôsob likvidácie odpadových vôd, ktorý zvýši hodnotu nehnuteľnosti, štandard bývania a podnikania v obci.

Aj keď investícia do vybudovania kanalizačnej prípojky nie je nízka, je dlhodobá a vlastník  nehnuteľnosti sa v budúcnosti nemusí zaoberať problémom likvidácie odpadovej vody.

Všetci vlastníci nehnuteľností, ktorí sa pripojili na verejnú kanalizáciu prispeli výraznou mierou k legálnej likvidácii odpadových vôd a ochrane životného prostredia.

Týmto zodpovedným ľuďom patrí poďakovanie a úcta.

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark