Nástroje pre uľahčenie prístupu

• Prečo prechod na digitálne vysielanie?

Súčasné frekvenčné spektrum pre analógové pozemské vysielanie je už v podstate vyčerpané. Vyznačovalo sa slabším pokrytím signálu i menej kvalitným obrazom. Preto Slovenská republika pozitívne reagovala na výzvu Rady Európskej únie zo 14. novembra 2005 na urýchlený prechod z analógového na digitálne vysielanie a zaviazala sa ukončiť analógové televízne vysielanie do konca roku 2012.

pdf
244,45 kb
Celý článok s informáciami o digitálnej televízii

Ukončením analógového vysielania mohlo v poslednej dobe dôjsť k poruchám príjmu signálu vo viacerých domácnostiach. Touto cestou chceme informovať občanov, aby v prípade poruchy kontaktovali p. Chrenšťa, tel. č. 0908 660 955, ktorý im príde vzniknutý stav skontrolovať. Taktiež si u p. Chrenšťa môžete zakúpiť špeciálnu anténu so zosilňovačom.

Na základe vyjadrenia Národného manažovacieho centra TOWERCOM je jediným riešením pre obyvateľov, ktorých sa problém ukončenia analógového vysielania týka je kúpa satelitu. Pokrývanie obcí DVB-T signálom je ukončené!

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark