Nástroje pre uľahčenie prístupu

Dňa 5.4. 2011 navštívili žiaci 6.B triedy s p. uč. Kasákovou vodnú stanicu vo Vrchpredmieri.
Táto exkurzia sa uskutočnila pri príležitosti Medzinárodného dňa vody, aby si aj naši žiaci uvedomili, že voda je vzácnym darom a musí prejsť zdĺhavým procesom, aby bola čistá a nezávadná. I keď počasie nebolo priaznivé, nálada detí bola výborná.


Zaujímavým a odborným výkladom nás sprevádzal p. Milan Krenželok. Ukázal nám, ako to funguje „v srdci“ vodnej stanice, ako sa voda zachytáva, čistí a upravuje, kým sa dostane k nám do domácností. Za ľudský prístup, ochotu a odborný výklad mu patrí veľká vďaka.

Ing. Kasáková a žiaci 6.B triedy

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark