Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecný úrad v Klokočove informuje občanov o prácach na oprave miestnych komunikácií v jednotlivých častiach obce prostredníctvom fotografií, ktoré sú priložené k nahliadnutiu. S prácami sa bude pokračovať vo vybraných lokalitách v jarnom období, nakoľko nám firma, ktorá je dodávateľom asfaltovej emulzie, neodporúča za týchto klimatických podmienok pokračovať.

Sample Image 

Správa o oprave miestnych komunikácií + príloha - vyjadrenie o neodporúčaní s pokračovaním prác.

Fotografie z prebiehajúcich prác opravy miestnych komunikácií:

1. / V časti obce Klokočov – stará cesta Kornica sa na ceste vyrovnali výtlky, bola urobená čiastočná vysprávka.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

2./ V časti obce Klokočov, spodná cesta ku kostolu bola taktiež urobená čiastočná  výspravka výtlkov a nanesením asfaltovej zmesi.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

3./ V časti obce Kornica - do Stuchlíkov, lokálna vysprávka výtlkov, na časť cesty bol prevedený skúšobný nástrek asfaltovej zmesi. Na cestu bol prizvaný dodávateľ asfaltovej zmesi, ktorý potvrdil, že teplota ovzdušia už nie je vhodná pre aplikáciu tejto zmesi.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

4./ Kornica – Ihrisko – čiastočná vysprávka výtlkov.

Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  

5./ Vrchpredmier – Vodáreň – urobená čiastočná vysprávka výtlkov.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark