logá

 

Prednáška k distribúcii kompostérov v Obci KlokočovDňa 23.07.2019 o 16.30 hod. sa v zasadacej miestnosti OÚ Klokočov konala prednáška súvisiaca s distribúciou kompostérov v Obci Klokočov  Kompostovanie v kompostéroch – spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost.  Na kompostéry získala Obec Klokočov finančné prostriedky, ako úspešný žiadateľ o poskytnutie NFP, v projekte „Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v Obci Klokočov“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23/30.
Od lektora Branislava Moňoka z organizácie Priatelia Zeme sa mohli občania dozvedieť praktické rady ako správne kompostovať biologický odpad vznikajúci na záhrade i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu.

Ďalej sa mohli občania dozvedieť cenné informácie ako získať kvalitný kompost v priebehu jedného roka, čo je vhodné a čo nie je vhodné na kompostovanie, najčastejšie problémy pri kompostovaní, rady na ich riešenie a tipy, ako správne použiť vlastný kompost. Občania sa mohli na prednáške dozvedieť aj ekonomickú stránku odpadov a do akej miery môže triedenie odpadu ovplyvniť poplatok za komunálny odpad. Čím viac obec bude triediť, tým nižší  bude poplatok za komunálny odpad. Za separovaný odpad neplatíme, rovnako  ako  za kompost.

Fotogaléria: