Nástroje pre uľahčenie prístupu

v lokalite Kršeľ sa nazbieralo 31 ks vriec odpaduAni tento rok Obec Klokočov neostala ľahostajná a svojou aktivitou prispela k čistejšiemu životnému prostrediu našej malebnej obce. Dňa 30. apríla 2018 Obec Klokočov spoločne so ZŠ Klokočov organizovala aktivitu venovanú Dňu Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla 2018.

 


Na námestí pred Obecným úradom v Klokočove sa zišli žiaci ZŠ Klokočov spoločne s učiteľmi a pracovníkmi OÚ. V úvode všetkých privítala zástupkyňa starostky Jana Foldinová a po organizačných pokynoch riaditeľky ZŠ Klokočov Ing. Jarmily Krišťákovej boli skupinám rozdané rukavice a vrecia.

Tento rok sa nám spoločnými silami opäť podarilo vyčistiť čiernu skládku od množstva odpadkov v lokalite Kršeľ, kde sa nazbieralo 31 ks vriec odpadu. Lokalitu vyčistili žiaci 7. A a 9. A triedy pod vedením PaedDr. Ľubomíra Kaduru, Zdenky Stopkovej a Mgr. Pauly Pápolovej.
Ruku k činu priložili aj žiaci 5.A a 6.A triedy pod vedením Mgr. Aleny Chajdákovej, Mgr. Jany Odrobiňákovej a Mgr. Adriány Hruškovej, ktorí objavili a vyčistili ďalšiu skládku odpadkov.

Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí so svojimi žiakmi odbremenili prírodu od odpadkov. Následne vrecia s odpadom, pomocou obecnej techniky, z jednotlivých úsekov zvážali pracovníci OÚ.
Ďakujeme všetkým zúčastneným učiteľom a žiakom, všetkým občanom, ktorým nie je ľahostajná naša príroda a prostredie, v ktorom žijeme a zapojili sa do aktivít zameraných na ochranu prírody.

úsek odpadového hospodárstva

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark