Nástroje pre uľahčenie prístupu

Bližšie informácie o miestach spätného zberu, kam môžete odovzdávať pneumatikyVážení spoluobčania,
opäť Vám dávame do pozornosti, že s účinnosťou nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od 1.01.2016 vznikla povinnosť servisom na spätný zber odpadových pneumatík aj od verejnosti.

Obec už nesmie vykonávať zber pneumatík v rámci zvozu veľkoobjemového odpadu, ktorý obec zabezpečuje 2x ročne. Odporúčame občanom, aby odpadové pneumatiky odovzdávali na miesta spätného odberu pneumatík, resp. do servisov, kde Vám vykonávajú prezutie vozidla.
Zároveň upozorňujeme servisy, ktoré vykonávajú prezutie vozidla, na povinnosť odobrať od občanov pneumatiky bezplatne. Autoservisy, po uzavretí zmluvy s organizáciou zodpovednou za odber separovanej zložky – pneumatiky, budú zaradené do siete zberných miest.

Bližšie informácie o miestach spätného zberu, kam môžete odovzdávať pneumatiky

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark