Nástroje pre uľahčenie prístupu

OStlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.baly zošliapnite, stlačte, rozložte. Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš.Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...


Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho.To znamená, pred vyhodenímho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.
Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.
Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark