vyzbierané PET fľaše z dvoch kontajnerovUpozorňujeme občanov, že v kontajneroch sa neustále nachádza neúmerné množstvo odpadu, ktorý tam nepatrí. Jedná sa prevažne o separovateľné zložky odpadu, na ktoré sú určené zvlášť kontajnery – žltý kontajner na plasty a zelený na sklo, prípadne si občania na úseku odpadového hospodárstva môžu vyzdvihnúť vrecia, ktoré sú určené na separovaný zber.  
Dôkazom toho je množstvo plastov, ktoré pracovníci prevádzok spoločne s VPP pracovníkmi povyberali z niektorých kontajnerov v obci Klokočov. Plasty spoločne s ostatnými druhotnými surovinami  – obaly zo skla a sklo, kompozitné obaly, obaly z kovu, kovy železné a farebné, obec vyváža podľa platného kalendára zberov na rok 2015.
Tým, že v kontajneroch 7m3 neustále zaberajú miesto druhotné suroviny, ktoré sa dajú separovať, zvyšuje sa frekvencia vývozov kontajnerov, čo má negatívny dopad na celkové náklady na vývoz odpadu, ktoré sa neustále v našej obci zvyšujú.
Touto cestou vyzývame občanov, aby v rámci úspory vysokých nákladov za vývoz odpadu sa zapojili do separovania odpadu. Vrecia potrebné  na separovanie odpadu si môžete bezplatne vyzdvihnúť spoločne so zvozovým kalendárom  na Obecnom úrade – úsek odpadového hospodárstva.
Vážení občania, žiadame Vás o dôkladnejšie triedenie týchto druhotných surovín od zmesového komunálneho odpadu.
Druhotné suroviny nemusia skončiť na skládke odpadov!

Mgr. Paula Pápolová
Referát odpadového hospodárstva


vyzbierané PET fľaše z dvoch kontajnerov
vyzbierané PET fľaše z dvoch kontajnerov
vyzbierané PET fľaše z dvoch kontajnerov
vyzbierané PET fľaše z dvoch kontajnerov