Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sobotňajšie popoludnie 30. októbra 2010 v telocvični ZŠ Klokočov bolo pre dôchodcov našej obce skutočne sviatočným. Telocvičňa, aj keď je priestranná, praskala vo švíkoch. Dôchodcovia sa pri vstupe  zapisovali do Pamätnej knihy obce, lebo hlavným organizátorom tohto ušľachtilého podujatia bol starosta našej obce p. Ľuboš Stríž so zamestnancami obecného úradu.                                                   
     Po vstupe do telocvične sme my, dôchodcovia, neverili vlastným očiam. Čakali nás bohato prestreté stoly a nádherne vyzdobené priestory. Po hrejivých slovách p. starostu Ľuboša Stríža plných uznania a úcty k nám, nás príjemne pozdravil i Vdp. farár Peter Jankech a obaja  spolu s riaditeľkou školy Mgr. Máriou Valčuhovou predniesli prípitok so želaním príjemne prežitých chvíľ.

 Potom nasledoval bohatý kultúrny program uvitý z piesní, básní, spevu a ľúbivých melódií heligoniek. Nechýbal ani akordeón či  flauta žiakov miestnej ZŠ. K príjemnej atmosfére prispela i hudobná skupina p. Štefana Kubačáka, no zlatým klincom programu boli nádherné melódie v podaní poslanca OZ Klokočov p. Františka Čečotku, ktoré si určite podmanili všetkých prítomných, veď mnohí seniori vyzvŕtali vrtké tanečnice jedna radosť. Aj moderátori Jožko a Lenka vložili do svojho prejavu kus nehy a tak prispeli k dobrej nálade zúčastnených. Tak  toto bol jeden deň Mesiaca úcty k starším v Klokočove.
      Stretnutie potešilo určite všetkých,  a bolo ich okolo 200, lebo aj po zaznení posledných taktov melódií sa mnohým z nás nechcelo odísť aj keď nás čakal autobus, ktorý bol tiež v réžii p. starostu. Autobus porozvážal pozvaných hostí aj do najvzdialenejších kútov našej obce.
      Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto milej slávnosti, ale hlavne vám, pán starosta, že ste si v záplave každodenných pracovných povinností spomenuli aj tento rok na nás, seniorov. Veríme, že niekoľkoročná tradícia októbrových stretnutí, ktorá začala pod vaším vedením, bude mať mnoho ďalších repríz a každá bude mať inú príchuť. Tá tohtoročná bola naozaj pikantná. Želáme vám pevné zdravie, veľa pracovných i osobných úspechov a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

Vďační  seniori Klokočova

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark