Nástroje pre uľahčenie prístupu

zamartinom201201mTuristický oddiel KST Klokočov, práve na sviatok sv. Martina 11. novembra 2012, zorganizoval v poradí už 22. ročník spoločného stretnutia milovníkov prírody pri kaplnke sv. Cyrila Metoda na Bielom kríži.

Tento rok sa podieľali na organizácii pochodu TO Svrčinovec, CVČ Rosička Klokočov a dlhoročný partner podujatia Obecný úrad Klokočov. Pri toľkých organizátoroch, ktorých spájal spoločný cieľ, sa akcia musela vydariť.
Aj sa veru vydarila na jednotku, veď pri kaplnke sa stretlo vyše sto turistov zo všetkých kútov Kysúc a Považia, ale nechýbali ani naši priatelia z Moravy, ktorých bola tiež pekná kôpka.

 Turisti na miesto stretnutia prišli z viacerých smerov. Najväčšia skupina zvolila trasu z moravskej strany, so štartom v obci Staré Hamry. Najskôr sa zastavili pri pamätníku Maryčky Magdonovej,  ktorú vo svojej balade opísal známy český spisovateľ Peter Bezruč, ktorý v tunajšom kraji často pobýval. Po zdolaní krátkeho prevýšenia sa dostali na hrebeň Moravskoslezských Beskýd k chate Charbulák a tu si už užívali ďalekosiahlych výhľadov na okolité pohoria. Pokračovali cez osadu Grúň. okolo chaty Švárna Hanka až na vrchol Bieleho Kríža, kde bolo dohovorené spoločné stretnutie.
Niemenej početná skupina poňala výstup viac duchovne a pred pochodom sa posilnila pri slávení svätej omše v obci Klokočov. Po srdečnom príhovore miestneho duchovného správcu vdp. Petra Jankecha dostali turisti požehnanie na cestu, so želaním príjemného pobytu na horách. Po prevoze do osady Vrchpredmier sa už po vlastných pobrali k osade Doroťanka, kde mali krátke zastavenie u vzácneho starého kamenného kríža s Madonou. Tu predseda TO KST Klokočov Pavol Polka porozprával okolostojacim pútavú povesť o pohnútkach stavby tejto vzácnej pamiatky, ktorá bola postavená z vďaky za nájdený poklad. Čo hovorí povesť a čo je pravda sa asi nedozvieme, pretože o stavbe kríža niesú dochované žiadne hodnoverné dokumenty a všetko čo vieme sa traduje len ústnym podaním starousadlíkov.. Je na škodu veci, že taká vzácna kultúrna pamiatka je nenápadne ukrytá za domami a len málo zasvätených vie o nej. Snáď povesť o kamennom kríži v nedávno uvedenej knihe od Jožka Marca „Vrchárske povesti a balady“, prispeje k jeho väčšej návštevnosti.
Po krátkom odpočinku pred tiahlym stúpaním okolo hraničnej čiary, prešli turisti okolo skalného masívu zvaného Mrazový zrub, ktorý vznikol mrazovým odvetrávaním svahu. Z vysunutej kamennej vyhliadky mohli odvážlivci pozorovať kráľovnú Beskýd, Lysú horu a veľkú časť hrebeňa Moravskosliezskych Beskýd. Odtiaľ to už bolo len na skok ku kaplnke sv. Cyrila a Metoda, ktorá stojí nad hotelom Kysuca. Tu sa všetky skupiny spojili, aby si vymenili domáce špeciality, či len tak si stisli ruky pre radosť, že sa opäť po roku stretli v zdraví na týchto miestach. Slova sa opäť ujal slova Pavol Polka a prítomných oboznámil, ako skromne a nenápadne začínal prvý ročník tejto zaujímavej akcie na slovensko – českom pohraničí. Po krátkej modlitbe za všetkých prítomných účastníkov a obetí týchto hôr, ktorú predniesol hlavný sponzor podujatia Jozef Polka sa turisti odišli posilniť do hotela Sulov, kde sa okrem dobrého guláša rozdávali pamätné listy a originálne tričká od hlavných sponzorov podujatia. Nechýbala tu dobrá nálada a veru ťažko sa odchádzalo všetkým domov, keď hore na horách bolo v tento deň tak príjemne. Počasie na toto ročné obdobie bolo viac než príjemné a len vo výnimočných prípadoch bývajú  z Bieleho Kríža také jasné výhľady na hrebeň Malej Fatry.
Ešte v niečom bol tento pochod výnimočný. Zišlo sa tu desať predsedov, alebo zástupcov rôznych turistických oddielov zo Slovenska a Moravy, čo sa určite zapíše do histórie pochodu.

Turista Ján Chromík, TK Turzovka

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark