Nástroje pre uľahčenie prístupu

fpu logovV roku 2019 obec Klokočov podala na Fond na podporu umenia projekt s názvom „ Kniha – priateľ všetkých vekových kategórií“.

Zámerom projektu bolo nadviazať na systematické doplnenie Obecnej knižnice Klokočov novými knižnými titulmi v oblasti beletrie – krásnej a náučnej literatúry od slovenských a zahraničných autorov, pre všetky vekové kategórie.

Projekt bol úspešný a vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 1000 €, bolo do Obecnej knižnice Klokočov zakúpených 133 hodnotných knižných titulov od slovenských aj zahraničných autorov pre deti aj dospelých.

Z pridelenej sumy 1 000 € bolo 20% vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia.
Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu – kúpu knižničného fondu. Knižničný fond v Obecnej knižnici Klokočov bol doplnený hodnotnými knihami z oblasti náučnej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Na projekte sa podieľala obec Klokočov 5% spoluúčasťou.

pdf

51,305 kb
Zoznam kníh zakúpených s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark