Materská škola

Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2017/2018, sa uskutoční v dňoch od: 02.05.2017 – 12.05.2017 v čase od  10.00 hod. – 13.00 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

•    písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
•    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
•    prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•    v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
•    ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vážení spoluobčania!
Naša materská škola Klokočov sa zapojila do súťaže s názvom "Ako sa podieľa škôlka na zlepšenie životného prostredia", ktorú pripravuje týždenník Kysucký večerník v spolupráci so spoločnosťou JOKO a syn. Hlasovať sa bude za škôlku prostredníctvom kupónov, ktoré budú uverejnené v týždenníku Kysucký večerník.
Prosím rodičov a spoluobčanov, ak si zakúpia Kysucký večerník, môžu kupóny doniesť do MŠ alebo poslať na adresu Kysuckého večerníka.

Ďakujeme za Váš hlas.

Kolektív MŠ
do našej materskej školy k nám prišla pani starostka Veronika HaferováPri príležitosti akcie DEŇ DETÍ, do našej materskej školy k nám prišla pani starostka Veronika Haferová.
Potešila naše deti balíčkami a dobrou náladou. Naše deti jej z celého srdca ĎAKUJEME.

Riaditeľka MŠ Klokočov
Bc. Ingrid Časnochová
Riaditeľka MŠ Klokočov oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v Materskej škole Klokočov od 23. 2. do 6. 3. 2015 v čase 10.30 hod. do 12.30 hod.
Do MŠ sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov.

K zápisu je potrebné priniesť:                           
- rodný list dieťaťa
- preukaz poistenca dieťaťa

riad. Bc. Ingrid Časnochová
t. č. 041/4358 103, mobil: 0911 468 627
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem poďakovať pánovi starostovi Ľubošovi Strížovi:
- za veľa sladkostí venované naším deťom,
- šťastné úsmevy detí, ktoré hovorili za všetko.

Ďakujeme veľmi pekne. Deti z Materskej školy a riaditeľka.

V tento deň pani učiteľky z MŠ zorganizovali Škôlkársku olympiádu.
Všetky deti boli odmenené, dostali  diplom, medailu a rozprávkovú knižku.


riaditeľka MŠ Klokočov Bc. I. Časnochová.