Nástroje pre uľahčenie prístupu

Slávnostné odovzdanie a požehnanie hasičského vozidlaDňa 2. augusta 2019 o 17:30 hod. sme na námestí OÚ v Klokočove slávnostne prevzali z rúk riaditeľa KR HaZZ Žilina plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka hasičské vozidlo CAS32 T815 po repase.


Pri slávnostnom prevzatí vozidla boli na námestí OÚ Klokočov prizvaní hostia: riaditeľ OR HaZZ Čadca pplk. Ing. Stanislav Zdařil, člen krajského výboru DPO a podpredseda územnej organizácie DPO Čadca p. Miroslav Koza, tajomníčka územnej organizácie DPO SR p. Marta Balošáková, členovia DHZO Klokočov, Korňa a p. farár Mgr. Jaroslav Vnuk, aby hasičské vozidlo požehnal. Veliteľ DHZO Ján Hruška podal hlásenie riaditeľovi KR HaZZ Jaroslavovi Kapusniakovi a nasledoval príhovor starostky obce Jany Foldinovej. Privítala všetkých prítomným, poďakovala sa za zrepasovanú Tatru 815, ktorej hodnota je teraz 164 838 €.

Verí, že toto vozidlo posunie prácu DHZO vpred a bude slúžiť dobrej veci pri zachraňovaní ľudských životov a obydlí, v prípade ohňa a živelných pohrôm. Vyzdvihla ochotu a prácu veliteľa Jána Hrušky a členov DHZO Klokočov. Nasledoval príhovor riaditeľa KR HaZZ Žilina plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka a odovzdanie kľúčov od hasičského vozidla veliteľovi Jánovi Hruškovi. Následne pán farár Jaroslav Vnuk hasičské auto požehnal a šampanským bolo symbolicky pokrstené riaditeľom KR HaZZ Žilina, starostkou obce a veliteľom DHZO Klokočov.

Fotogaléria:

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark