Nástroje pre uľahčenie prístupu

očakávaná návšteva podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý osobne priviezol zrepasovanú cisternu  Tatra 148Krátko po 15.00 hod. prichádza očakávaná návšteva podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý osobne priviezol zrepasovanú cisternu  Tatra 148.

 


Veliteľ DHZO Klokočov Ján Hruška podal hlásenie o nastúpení členov has. jednotky a slova sa ujala starostka obce Veronika Haferová, ktorá privítala podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka, štátneho tajomníka ministerstva obrany SR Ing. Mariána Saloňa PhD., poslanca NR SR a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára, poslanca NR SR a poslanca ŽSK JUDr. Jána Podmanického PhDr., generálneho sekretára DPO SR  Vendelína Horvátha, riaditeľa KR HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka Ph.D., riaditeľa ÚPSVaR v Čadci  a poslanca ŽSK Mgr. Jozefa Cecha, poslanca MZ v Čadci Františka Kučáka, zástupcu firmy THT SLOVENSKO,s.r.o. RNDr. Ondreja Blažeka, ďalších vzácnych hostí, hasičov a občanov. Podpredseda vlády a minister vnútra SR hovoril o práci dobrovoľných hasičov na Slovensku, ocenil prácu hasičov v obci, o projekte „Rozmiestnenie síl a prostriedkov na území SR“, ktorý sa podarilo úspešne rozbehnúť  /rozdelenie has. techniky – IVECO DAILLY, protipovodňový vozík, repas Tatra-148, Tatra-815, pokračovaním bude čerpanie dotácie od štátu na budovanie a rekonštrukciu hasičských staníc/.

Predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár taktiež vyzdvihuje prácu dobrovoľných hasičov, ďakuje za pomoc pri mimoriadnych udalostiach na území Žilinského kraja. Po príspevkoch, ktoré odzneli odovzdáva podpredseda vlády a minister vnútra SR kľúče od zrepasovanej Tatry 148 veliteľovi DHZO Klokočov Jánovi Hruškovi. Na záver poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o priebeh tejto slávnostnej chvíle, ktorá sa zapísala do histórie hasičov v Klokočove. Spoločné foto, spoločná prehliadka zrepasovaného vozidla, rozhovory ministra s hasičmi a občanmi.  

Text: Hasiči Klokočov
Foto: Marián Tuhovčák

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark