Milí žiaci, mládež, rodičia, CVČ Vám v školskom roku 2008/2009 ponúka v jednotlivých oddeleniach tieto krúžkové činnosti:

Sample Image

ODDELENIE JAZYKOVÝCH A KLUBOVÝCH AKTIVÍT:
- Biblický krúžok vedie p. uč. Smrečková
- Jazykové hry vedie p. uč. Valčuhová
- Pečenie a varenie vedie p. uč. Kasáková
- Medovníkové pečenie vedie p. uč. Mudríková
- Prírodovedný krúžok vedie p. uč. Kadura
- Matematicko-fyzikálny krúžok vedie p. uč. Banetková
- Matematika hrou vedie p. uč. Banetková
- Krúžok anglického jazyka pre starších žiakov vedie p. uč. Vavrincová
- Zdravotnícky krúžok vedie p. uč. Bieliková

  
  
ODDELENIE UMELECKÝCH AKTIVÍT:
- Tanečný krúžok starších žiakov vedie p. uč. Mudríková
- Tanečný krúžok mladších žiakov vedie p. uč. Janešíková
- Recitačno-dramatický krúžok mladších žiakov vedie p. uč. Mudríková
- Recitačno-dramatický krúžok starších žiakov vedie p. uč Valčuhová
- Spevácky krúžok vedie Mgr. Kamil Lieskovský – administrátor

ODDELENIE TECHNICKÝCH AKTIVÍT:
- Krúžok mladých požiarnikov
- Počítačový krúžok vedie Mgr. Banetková
- Základy PC

ODDELENIE ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT:
- Jazdeckú turistiku vedie sl. Marčeková
- Chovateľský krúžok vedie sl. Marčeková
- Krúžok športových aktivít vedie p. uč. Dorociak
- Florbal vedie p. uč. Dorociak
- Stolnotenisový krúžok vedie p. uč. Dorociak
- Futbalový krúžok vedie p. uč. Dorociak
- Krúžok karate vedie p. uč. Dorociak
- Turistický krúžok vedie p. uč. Stuchlíková
- Krúžok zjazdového lyžovania vedie pán Pavol Polka
- Strelecký krúžok vedie p. uč. Kopecká
- Krúžok CO športu vedie p. uč. Kopecká
- Basketbalový krúžok vedie p. uč. Sučíková
- Atletický krúžok vedie pani Kopecká

Krúžková činnosť sa uskutoční v mimo vyučovacom čase pod vedením krúžkových vedúcich v priestoroch na to určených (ZŠ, telocvičňa, ihrisko, chovateľský areál,...)
Využite možnosť aktívne stráviť voľný čas podľa vlastného výberu a prihláste sa do 10. septembra 2008 k nám - do Centra voľného času. Tešíme sa na vás.

Mgr. Ladislav Dorociak, riaditeľ CVČ Klokočov

Sample Image 
Sample Image 
Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
krúžok športových aktivít
Sample Image
krúžok športových aktivít
Sample Image
krúžok športových aktivít

Sample Image
strelecký krúžok

Sample Image
strelecký krúžok
Sample Image
krúžok "Mladý zachranár"
Sample Image
krúžok "Mladý zachranár"
Sample Image
krúžok hasičov
Sample Image
krúžok hasičov

Sample Image Sample Image

Sample Image Sample Image

Dievčatá 1. miesto v Okresnom kole v cezpoľnom behu: Šamajová Anna, Šamajová Dana, Tuhovčáková Kristína
 
Okresné kolo v cezpoľnom behu - chlapci 6. miesto: Ján Želiecký, Rado Ježík, M. Mudrík
 
Mimo súťaž: F. Vavrica, P. Staník, P. Králik, D. Šamaj, J. Varga, D. Mudríková