Stretnutie heligonkárov v BytčiV rámci Bytčianskeho kultúrneho leta sa v nedeľu 13. júla 2014 v poobedňajších hodinách konalo stretnutie heligónkarov z Bytče a okolia.     
Centrum voľného času Klokočov na spomínanej akcii reprezentovali dvaja členovia a to: Marcelka Polková a Lukáš Polka, ktorí svojím umením nadchli prítomných poslucháčov a divákov a pochvaly sa od moderátora programu dostalo aj ich učiteľovi Ing. Martinovi Čerňanskému, ktorý na jeho adresu skonštatoval, že títo naši dvaja účinkujúci majú, dovolí si povedať, jedného z najlepších, respektíve najlepšieho učiteľa v hre na heligónku a že z ich vystúpenia cítiť štýl školy pána Čerňanského.
Tieto slová i hra našich mladých príjemne hriali pri srdiečku a na záver pripájam i ja moje skromné ďakujem.

Mgr. Mária Valčuhová, poverená riadením CVČ Klokočov

Medzinárodné stretnutie heligonkárov v Bytči
Medzinárodné stretnutie heligonkárov v Bytči
Lukáš Polka na stretnutí v Bytči
Lukáš Polka na stretnutí v Bytči