hody2011cvcmNaše deti CVČ Rosička tvorili veľmi krásnu časť programu klokočovských hodových slávností 3.júla 2011.
V programe vystúpili s hrou na gitaru: Milan Stuchlík a Radko Hroš, zaspievala nám Klárka Tabačíková a sólo spevom zaujala, na heligónke zahrali: Lukáš Polka, Mckey Kubalová, Veronika Kubalová, Dominika Jarošová, Ondrej Ojko Michalisko.
Ďakujeme za pekný predvedený program a za to, že naše deti neodradil ani hustý lejak v deň hodových slávností.