jojosou2011mCVČ Rosička na Medzinárodný deň detí, 1.6.2011, prispela k programu pre deti svojim dielom.
Jojošou, ukážky zručnosti a pohybového nadania našich detí mali veľký úspech, keď pri modernej rytmickej hudbe naši chlapci, najmä Radko Ježík, Matej Brezina, M. a J. Eisnerovci predviedli krásne ukážky žonglérskej úrovne s týmto krásnym náčiním. Vyslúžili si opakovaný potlesk prítomných detí i dospelých.
Veľký úspech mali i ukážky akrobacie pri hudbe.
Popoludní naše deti odohrali turnaj v malom futbale a 2 megazápasy.