koncerthavirov2011mUž tradične, sa v máji naše deti z Klokočova na pozvanie zúčastnili Jarního koncertu v Havířove, v Kultúrnom dome Leoše Janáčka.
Pred asi 600 divákmi vystúpili v programe s hrou na gitaru a obľúbenými heligónkami a s ľudovými pesničkami, ktoré sa naučili v CVČ Rosička. Naše deti mali veľký úspech. Gratulujeme k úspešnej reprezentácii a ďakujeme.