CVČ Rosička vyhlasuje 1. Jesenný celoškolský turnaj v malom futbale, v piatok, 15.X.2010 o 13,30 hod., na ktorý pozýva všetky družstvá kategórie 5., 6., 7., 8., 9. trieda, ako aj všetkých fanúšikov, ktorí prídu povzbudiť svojich a dobre sa zabaviť.
Turnaj sa uskutoční za slnečného počasia na ihrisku školy, v prípade nepriaznivého počasia bude turnaj v telocvični.
Počkáme na deviatakov, ak by sa chvíľku zdržali.
Tešíme sa na vás a dobrý šport. 
Sample Image 

Sample Image

Sample Image 

Sample Image