Naše deti majú vzťah aj k hudbe a prostredníctvom krúžkov CVČ si  môžu  svoj  hudobný talent rozvíjať pod vedením kvalitných krúžkových vedúcich. Gitarový krúžok sa schádza v piatok popoludní a v sobotu dopoludnia.
Cez týždeň si deti plnia "domáce úlohy v zručnosti prstov trpezlivosti". 
 Sample Image

Sample Image

Sample Image