Nástroje pre uľahčenie prístupu

domcek stromNásledkom veternej smršte, ktorá sa prehnala našou obcou Klokočov dňa 26.08.2023došlo k značnému poškodeniu strechy na dome.

Potrebujú aj VAŠU POMOC


Každá, akákoľvek forma pomoci je pre nich vzácna a pomôže – či materiálna, fyzická pri oprave alebo tá finančná.
Majiteľka domčeka je momentálne v nepriaznivej životnej situácii a akákoľvek podpora bude pre ňu veľkou pomocou.

Kontakt: Miroslava Kanisová 0915103921
Transparentný účet p. Kanisová: SK69 0200 0000 0048 4327 4956
https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať
V mene rodiny Vám veľmi pekne ďakujeme.

 

Ing. Radoslav Zajac, MBA
starosta obce Klokočov

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark