Nástroje pre uľahčenie prístupu

Prezentácia svetlaNefungujúce verejné osvetlenie, včasné zapínanie, neskoré vypínanie a s tým súvisiace zvýšené náklady za  energie, toto sa tu dialo X ROKOV.  Na základe uvedeného a aj na základe  vašich podnetov som považoval túto tému za prioritnú a jednou z možností, kde je možné ušetriť finančné prostriedky, ktoré môžeme použiť na Vaše požiadavky.


Verejné osvetlenie bolo zrekonštruované v roku 2018 a našu obec táto rekonštrukcia stála takmer 200 000 EUR, čo sú nemalé finančné prostriedky (pripomínam, že predmetom projektu však bola len VÝMENA SVIETIDIEL, samotná kabeláž ostala pôvodná - veľký problém !).  Platby za elektrickú energiu verejného osvetlenia veľmi zaťažujú náš obecný rozpočet, nakoľko svietenie nebolo doteraz nijako regulované a svietilo sa „kedykoľvek“.

Na základe mojej iniciatívy, množstva jednaní a rokovaní sa nám podarilo počas uplynulého týždňa  a víkendu nainštalovať - Digitálne astronomické spínacie hodiny, určené na ovládanie verejného osvetlenia, ktoré budú závisle aj od východu a západu slnka. Aktuálne je čas zapnutia 21:18 h a vypnutia 04:37 h. Táto regulácia nám umožní šetriť finančné prostriedky, čo doteraz nebolo vôbec možné. Momentálne prebieha skúšobné obdobie, čo ste určite zaregistrovali.

Prezentácia2

svetla


Tento problém bol však oveľa komplexnejší a náročnejší, keďže podpísané zmluvy a rôzne dodatky  súvisiace so servisom verejného osvetlenia sú do roku 2029 v réžii dodávateľskej spoločnosti NEEMICON, a. s., kde uvedená firma má zabezpečovať servis do 48 hodín ! Po mojom nástupe som celú agendu 05.12.2022 z dôvodu problémov posunul advokátovi JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., ktorý riešil jednotlivé procesy s danou firmou, za čo mu patrí veľká vďaka. Samotná obec nemohla  zasahovať do nastavení režimu svietenia, inak by padla záruka.
Ešte jedna výzva pre všetkých obyvateľov, prosím nemanipulujte so zariadením v rozvádzačoch /pozn. nezistený občan manipuloval cez víkend s rozvádzačom, kde zapol osvetlenie počas dňa/. Upozorňujeme, že neodbornou manipuláciou môže dôjsť k fatálnym následkom na zdraví, poškodeniu technického zariadenia a v konečnom dôsledku aj k spáchaniu trestného činu.
Ďakujem za trpezlivosť.

Ing. Radoslav Zajac, MBA
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark